Uppsökande ungdomsarbete

Det är inte alltid lätt att hitta rätt områden i livet

Handledarna vid Sveps uppsökande ungdomsarbete vägleder den unga då framtiden känns oklar.

Verksamheten är avsedd för unga i åldern 16-28 år från Helsingfors, Kyrkslätt och Esbo som behöver stöd i planeringen av framtiden och hjälp med att sköta saker i vardagen. Vi erbjuder handledning vid avbrutna studier, när man söker en arbets-, praktik- eller studieplats, behöver en bostad, då det uppstår problem som har att göra med ekonomi, hälsotillstånd eller något missbruk eller man bara vill fundera över sin livssituation i allmänhet. Vi hjälper unga att nå rätt stöd och lotsar dem genom myndighetsdjungeln, samtidigt som vi fungerar som en trygg vuxenkontakt som man kan vända sig till när man känner sig osäker.

Kontakten mellan handledaren och den unga baserar sig på tillit och respekt, och allt den unga berättar är konfidentiellt. Kontakten pågår så länge som det finns behov och den unga är motiverad för samarbete.

Vi kan träffas i Sveps utrymmen eller på något annat ställe som känns mest naturlig för den unga. Vi kan också följa med på olika möten med myndigheter och fungera som extra stöd i att fästa sig till vård och stödåtgärder.

Den unga kan själv ta kontakt med handledarna vid Sveps uppsökande ungdomsarbete. Det är frivilligt och gratis att ta del av verksamheten och allt som planeras görs med den ungas samtycke.

Uppsökande ungdomsarbete utgår från ungdomslagen vars syfte är att förebygga utanförskap genom att garantera tjänster för unga som stärker ungas möjligheter att delta i samhället.

Ta modigt kontakt och fråga mera!

Information som lämnas till uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen, skall anmälas på denna blankett.

Erica Saari

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

erica.saari@sveps.fi
041 732 4159

Ville Peltonen

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

ville.peltonen@sveps.fi
050 555 0741

Sabina Mattinen

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

sabina.mattinen@sveps.fi
050 501 1607

Karin Kastén

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

karin.kasten@sveps.fi
041 732 5475

Johanna Baarman

LEDARE FÖR UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE

johanna.baarman@sveps.fi
050 555 9126