För vem?

Vi arbetar med unga som bor i huvudstadsregionen

Det uppsökande ungdomsarbetet på Sveps erbjuder handledning till unga från Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt. Vanda och Grankulla har eget uppsökande ungdomsarbete.

Vem kan ta kontakt?

Ungdomsverkstaden Sveps jobbar för unga som är 16-28 år och som för tillfället inte går i skola eller arbetar. Unga som officiellt är studerande, men i praktiken inte längre studerar kan också få hjälp med sina framtidsplaner. Vi arbetar med unga som bor i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla.

Sveps verksamheter har olika samarbetsavtal med kommunerna. Det uppsökande ungdomsarbetet på Sveps erbjuder handledning till unga från Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt. Vanda och Grankulla har eget uppsökande ungdomsarbete.

Sveps gruppverksamheter StartSteget och NonStop, samt jobbcoachen erbjuder handledning för unga från samtliga samarbetskommuner. Personer som bor i Grankulla eller Vanda, får gärna vara i direkt kontakt med handledarna i Starten, Nonstop och jobbcoachen.

Den unga kan själv ta kontakt med Sveps. Vårdnadshavare och andra närstående personer till de unga kan också höra av sig ifall de känner att Sveps tjänster kunde vara lämpliga för den unga. På vår ingångssida finns en kontaktbegäran som går att fylla i, så tar vårt uppsökande ungdomsarbete kontakt. Det går också bra att konsultera oss.

Kontakta oss

När ta kontakt?

Skolfrånvaro, arbetslöshet, omvänd dygnsrytm, nedstämdhet, ångest, isolering eller missbruk kan vara tecken på att en ung behöver professionell hjälp. Den unga kan också känna sig villrådig inför sin framtid och därmed ha behov av stöd. Sveps erbjuder olika stödformer i form av handledning och gruppverksamheter för att möta dessa behov. För att den unga ska komma i kontakt med rätt tjänster och få den hjälp som hen behöver samarbetar vi med ett brett nätverk. Vi står vid den ungas sida längs med hela processen och erbjuder stöd och handledning så länge det finns behov.

Kontakta oss