Jobbcoach

Jobbcoachen uppmuntrar den unga att ta ett modigt steg in i arbetslivet

Vägen till arbetslivet kan vara en utmaning, i synnerhet om man inte har mycket arbetserfarenhet eller saknar utbildning. Då kan jobbcoachen stå till tjänst.

Den unga kartlägger sina egna intresseområden och personliga styrkor med hjälp av jobbcoachen och lägger upp lämpliga mål samt en plan på hur dessa kan nås. Den unga får hjälp med att kartlägga olika branscher och arbetsuppgifter, skriva eller uppdatera CV och arbetsansökan, söka arbetsplatser och arbetsprövningsplatser samt öva inför arbetsintervju.

Jobbcoachen uppmuntrar den unga att ta ett modigt steg in i arbetslivet och finns med som stöd i kontakten med arbetsgivare och eventuella myndigheter.

Jobbcoachen är uppdaterad om förändringar på arbetsmarknaden och hurdana kompetenser enskilda arbetsuppgifter förutsätter. Jobbcoachen samarbetar aktivt med alla verksamheter inom Sveps men kan även kontaktas direkt.

Ta modigt kontakt och fråga mera!

Lotta Larinen

JOBBCOACH

lotta.larinen@sveps.fi
050 555 0743