Tjänster

Hjälp när man behöver stöd med något i livet

Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet samt att förbättra ungas möjligheter i framtiden.

Upsökande

Är din framtid oklar? Behöver du hjälp och stöd i vardagen? Tillsammans planerar vi ditt nästa steg med fokus på jobb, studier, ekonomi och välmående.

Läs mer

Starten

Behöver du hjälp med att komma igång? Tre dagar i veckan tränar vi sociala färdigheter, dygnsrytm, vardagsrutiner och bygger upp självkänslan.

Läs mer

Nonstop

Är ditt nästa mål en studie- eller arbetsplats? NonStop är för dig som vill förbättra ditt välmående och bekanta dig med olika studie- och arbetsmöjligheter.

Läs mer

Jobbcoaching

Behöver du hjälp med att få foten in i arbetslivet? Vi hjälper dig att söka arbets- och prövningsplatser, samt slipa på CV och arbetsansökan.

Läs mer

Det första steget

Den första kontakten som du har med Sveps är ofta med en person som arbetar med det uppsökande ungdomsarbetet. Med uppsökarna kan man ta kontakt ifall man behöver råd om att välja vad eller var man ska studera, hjälp med att komma igång med jobbsökning eller om man behöver stöd med något i livet. Jobbcoachen kan hjälpa dig att skriva en CV eller ansökan och hjälper också med att söka arbetsprövningsplatser.

Kontakta oss

Stöd från verkstäderna

StartSteget är en grupp för dig som har svårare att vara i en grupp, som behöver stöd med dygnsrytmen och kanske behöver stärka ditt självförtroende genom att delta en gruppverksamhet. Den andra gruppen NonStop, är en verkstad för dig som har svårt att hitta ett arbete eller som har avbrutit dina studier. Du vill hålla din dygnsrytm, lära dig om arbetslivets spelregler, hitta en väg vidare till arbetsprövning, jobb eller studier.

Kontakta oss