Om Sveps

Alla unga är värdefulla och ingen i samhället skall lämnas utanför

Sveps ungdomsverkstad har funnits sedan 1996 och är den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen, som arbetar för att unga ska få handledning och service på svenska.

Vi står på de ungas sida

Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas välmående samt motarbeta utanförskap. Sveps ungdomsverkstad har funnits sedan 1996 och är den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen, som arbetar för att unga ska få handledning och service på svenska. Sveps upprätthålls av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.

Vi hjälper unga i ärenden som berör sysselsättning, studier, gruppverksamhet, arbetsprövning och arbete. Det kan också handla om frågor kring ekonomi, boende, socialt och psykiskt välmående samt rehabilitering – det som är aktuellt för den unga. Sveps erbjuder fyra olika verksamheter; uppsökande ungdomsarbete, gruppverksamheterna Starten och Nonstop samt jobbcoaching.

Samtliga tjänster är avgiftsfria och det krävs inga remisser eller utlåtande för att ta del av verksamheten.

Kontakta oss

Ungdomsverkstaden Sveps lediganslår en befattning inom

Uppsökande ungdomsarbete

fr.o.m.15.8.2024.

Som anställd inom det uppsökande ungdomsarbetet är dina arbetsuppgifter att handleda och stöda unga som saknar arbete eller studieplats. Du arbetar utgående från den ungas behov och förutsättningar, stöder de unga i bl.a. vardags- och livshanteringsfrågor, hjälpa dessa finna de tjänster som de är i behov av samt förbereder den unga att ta emot rätt sorts stöd. Arbetet är självständigt i dialog med den unga, med ett nära samarbete med uppsökande teamet samt med Sveps övriga personal. En väsentlig del av arbetet är nätverksarbete och samarbete med olika instanser.

Som uppsökare förutsätts du ha god kännedom om samhällets välfärdstjänster, erfarenhet av nätverksarbete och god samarbetsförmåga. Du förväntas ha en god kompetens i bemötande av personer i olika livssituationer och med olika bakgrund. Du bör ha utmärkta kunskaper i svenska (muntligt och skriftligt) samt förmåga att arbeta på finska och engelska.

Vi önskar att du har högskoleexamen och mångårig arbetserfarenhet inom det pedagogiska, sociala området eller annan lämplig bransch.  Vi uppskattar speciellt erfarenhet av arbete med unga.

För att kunna genomföra ett gott arbete skall du ha god initiativförmåga och arbeta lösningsorienterat.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och intressant arbete i en trevlig arbetsgemenskap i centrala Helsingfors.

Den som anställs ska uppvisa utdrag ur straffregistret. Mer information om tjänsten ger Sveps verksamhetsledare Tariku Ahlfors, 050 343 7676 tariku.ahlfors@sveps.fi

Intresserad? Vi vill ha din ansökan och CV senast den 11.6.2024 kl. 16. Vi inleder intervjuerna redan innan ansökningstiden har gått ut.

Länk till ansökan