Kenelle?

Työskentelemme pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten kanssa

Svepsin etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen nuorille. Vantaalla ja Kauniaisissa on oma etsivä nuorisotyö.

Kenelle?

Sveps Ungdomsverkstad palvelee 16-28-vuotiaita nuoria, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa. Myös oppilaitoksissa kirjoilla olevat voivat saada tukea tulevaisuuden suunnitelmien laatimisessa, jos he eivät kuitenkaan käytännössä enää opiskele. Palvelemme nuoria Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kirkkonummelta ja Kauniaisista.

Etsivällä nuorisotyöllä on yhteistyösopimus Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen kanssa. Vantaalla ja Kauniaisissa on omat etsivä nuorisotyöntekijät.

Startti ja NonStop-ryhmätoiminnat, sekä työhönvalmentaja palvelevat nuoria kaikista yllämainituista kunnista. Kauniaislaiset ja vantaalaiset nuoret voivat olla suoraan yhteydessä Startin, NonStopin ja työhönvalmennuksen ohjaajiin.

Nuori voi olla itse yhteydessä Svepsiin. Nuorten huoltajat ja muut läheiset voivat myös olla yhteydessä, mikäli Svepsin palvelut tuntuvat varteenotettavalta vaihtoehdolta nuorelle. Etusivultamme löytyy myös sähköinen, täytettävä yhteydenottolomake, johon etsivä nuorisotyö vastaa.

Ota yhteyttä

Milloin ottaa yhteyttä?

Tyypillisiä merkkejä avun tarpeesta voivat olla poissaolot oppilaitoksista, työttömyys, epäsäännöllinen päivärytmi, alakuloisuus, ahdistus, eristäytyminen tai huumausaineiden väärinkäyttö. Nuori voi myös tuntea epätietoisuutta tulevaisuutta kohtaan ja täten olla tuen tarpeessa. Sveps tarjoaa sekä henkilökohtaista ohjausta että ryhmätoimintaa kyseisiin tarpeisiin. Sveps tekee laajaa verkostotyötä, jotta nuori löytää hänelle tarpeelliset palvelut ja tuen. Sveps kulkee nuoren rinnalla koko prosessin ajan, ohjaten ja tukien, kunnes tarve on täyttynyt.

Ota yhteyttä